Inregistrarea Dronelor

Inregistrarea dronelor – Ghid pentru operarea aeronavelor motorizate fără pilot la bord

Subiect: Legislaţia privind activităţile de operaţiuni aeriene efectuate cu aeronave motorizate fără pilot la bord, cu masa maximă la decolare sub 150 kg, în spaţiul aerian naţional.

1. Conform prevederilor Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 ”pentru stabilirea condiţiilor de operare in spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord”, pentru a putea efectua operaţiuni aeriene in spaţiul aerian naţional, operatorul unei astfel de aeronave trebuie să deţină următoarele documente:

a. Certificat de identificare;
b. Permis de zbor naţional pentru aeronavele cu masa maximă la decolare mai mare de 15 kg;
c. Asigurare, conform legii, pentru daune produse terţilor;
d. Autorizări privind operarea;
e. Autorizare de survol pentru operaţiuni în zona Rezervaţiei Biosfera Deltei Dunării.

 

a. Certificat de identificare

Pentru a putea fi operata în spaţiul aerian naţional o aeronava motorizată fără pilot la bord trebuie deţină un document de identificare/înmatriculare.
În cazul în care operatorul solicită ca aeronava şa fie identificată de către AACR, aceasta se face conform prevederilor Directivei de navigabilitate nr. DN: 14-02-001 (ce poate fi accesată pe pagina de internet a AACR la adresa:http://www.caa.ro/pdf/Directiva identificare UAV.pdf). Formularul standard utilizat pentru solicitarea identificării aeronavelor poate fi accesat la

adresa http://www.caa.ro/pages/formulare-aacr (punctul 21, alineatele 1 si 3) şi se depune la sediul AACR);
Tariful pentru obţinerea Certificatului de identificare este 90 Euro + TVA/aeronavă (conform OMTI 1305/2012).

În cazul în care aeronava motorizată fără pilot la bord deţine un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat, AACR poate recunoaşte documentele respective.

 

b. Permis de zbor naţional pentru aeronavele cu masa maximă la decolare mai mare de 15 kg

Cerinţele pentru permisul de zbor naţional se regăsesc în reglementarea RACR – AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile” Capitolul VI.

Tariful pentru obţinerea Permisului de zbor naţional este de 540 Euro/aeronava +TVA, (conform OMTI 1305/2012).

 

c. Asigurare, conform legii, pentru daune produse terţilor

 

Asigurarea pentru aeronave motorizate fără pilot la bord a căror masă maximă la decolare este mai mare de 20 kg se face conform Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave;

Asigurarea pentru aeronavele motorizate fără pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mică de 20 kg, este opţională şi operarea se face pe propria răspundere a celui care le operează.

 

d. Autorizări privind operarea

 

În condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele precizate la literele a), b) şi c) de mai sus, în funcţie de operaţiunile pe care doreşte să le efectueze, operatorul trebuie să solicite şi să obţină următoarele documente:
Rezervarea de spaţiu aerian segregat

În vederea operării în spaţiul aerian al României, conform OMT 8/2014, Art. 1.(1) operatorii sunt obligaţi să solicite alocarea de spaţiu aerian segregat, iar conform Art. 1.(3) „Cererea pentru înfiinţarea zonei prevăzute la alin. (1) se transmite de către operatorul aeronavei la AACR cu cel puţin 45 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea activităţii”. Modelul cererii şi informaţii privind documentele suport care trebuie anexate se regăsesc pe pagina proprie de internet a Autorităţii Aeronautice Civile Romane www.caa.ro. Formularul standard necesar acestei solicitări poate fi accesat la adresa: http://www.caa.ro/pages/formulare-aacr (punctul 21, alineatul 2), din lista de formulare) si se depune la sediul AACR;

 

 Aprobarea MApN pentru efectuarea de filmări/fotografii aeriene

Această aprobare este solicitată în acord cu Art. 4 (1) f) din HG 912/2010, cu modificările si completările ulterioare.
Cererea se completează conform formularului din documentul menţionat şi se depune la MApN; iii. Aprobarea pentru operarea sub înălţimile minime de siguranţă. Această aprobare este solicitată în acord cu HG 912/2010, cu modificările si completările ulterioare, şi este necesară în următoarele condiţii:

  Pentru operarea sub înălţimea de 3000 m deasupra municipiului Bucureşti, în conformitate cu Art. 4 (1) e). Cererea se completează conform formularului din documentul menţionat şi se depune la MApN;

  Pentru operarea sub înălţimile de siguranţă deasupra altor zone decât municipiul Bucureşti, în conformitate cu Art 12. Cererea poate fi accesată la
adresa http://www.caa.ro/pages/formulare-aacr (punctul 21, alineatul 4) şi se depune la sediul AACR.

 

e. Autorizare de survol pentru operaţiuni în zona Rezervaţiei Biosfera Deltei Dunării

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 „privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii aerieni care intenţionează să desfăşoare zboruri VFR în spaţiul aerian aferent Rezervaţiei BiosfereiDelta Dunării (în spaţiu aerian de clasă G), inclusiv aterizări/decolări în zonele permise de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, trebuie să solicite Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării eliberarea unui permis de survol.Solicitarea de emitere a permisului de survol se poate transmite prin poştă, fax sau mail, va cuprinde datele mai sus menţionate şi va avea anexată dovada de plată a tarifului de 50 de lei, conform prevederilor Ordinul Ministrului Mediului nr. 610 din 19 mai 2009 „privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice”, cu completările şi modificările ulterioare.

 

2. Conform prevederilor OMT 8/2014 Art. 5 (2) „Prezentul ordin nu se aplică:

Aeromodelelor, aşa cum acestea sunt definite si clasificate de către Federaţia Internaţională de Aeromodelism şi de către Federaţia Română de Modelism, atunci când sunt utilizate în cadrul competiţiilor, demonstraţiilor aeriene sau al altor manifestaţii oficiale organizate de Federaţia Romana de Modelism.

Aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mică sau egală cu 1 kg, atât timp cât:

  sunt operate intr-o zona deschisa, fără construcţii cu destinaţia de locuinţă;

  sunt operate fără depăşirea câmpului vizual al persoanei care asigură comanda aeronaveide la sol, dar nu mai mult de 150 m distanţă pe orizontală şi de 100 m distanţă pe înălţimefaţă de această persoană;

  nu au montate pe ele aparatură pentru filmare sau transmisie de date.”3. Pentru uşurinţa obţinerii informaţiilor necesare, se anexează formularele menţionate mai sus, după cum urmează :

  Ordinul MT nr. 8/2014;

  Directiva de Navigabilitate nr. DN 14-02-001;

  extras AIP Romania (ENR 5.6 migraţia păsărilor şi zone cu faună sensibilă”)

  formularul standard de cerere pentru identificarea aeronavei fără pilot la bord;

  formularul standard de cerere privind alocarea spaţiului aerian segregat temporar;

  formularul de cerere către MApN privind autorizarea filmărilor şi fotografierilor aeriene;

  formularul standard AACR privind solicitarea de autorizare a zborurilor sub înălţimeaminimă de siguranţă.

 

Cererea poate fi depusă la fel ca mai sus:

 

Personal la sediul lor sau trimise prin curier pe adresa:

Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 38-40, sector 1, Bucuresti, Romania – în atenția Biroului de Avize

.Telefon: 021 208 15 76

Fax: 021 208 15 76

E-mail: dirgen@caa.ro

 

Cere De Identificare a Aeronavelor Motorizate Cicile fara Pilot la Bord (UAV)

Cerere De Infiintare Zona de Spatiu Aerian Segregat Temporar Pentru Operarea Aeronavelor Fara Pilot la Bord